Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гойло Наталя Валеріївна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

ORCID: 0000-0002-5526-7322

Google Scholar   

Scopus  

У 2010 р. закінчила магістратуру Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ) та отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З грудня 2010 р. до листопада 2013 р. навчалася в аспірантурі кафедри бухгалтерського обліку ЖДТУ. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит та отримала ступінь кандидата економічних наук.

З вересня 2010 р. до липня 2013 р. працювала на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку ЖДТУ (за сумісництвом). З грудня 2013 р. до травня 2015 р. працювала на посаді бухгалтера ПАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АБК СЕРВІС» та ТОВ «Аутсорсинговий центр «ОБЛІК + КОНТРОЛЬ – ПОДАТКИ». З вересня до грудня 2015 р. працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

Має практичний досвід асистента аудитора та помічника судового експерта-бухгалтера.

З грудня 2015 р. – доцент кафедри аудиту КНЕУ.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Дью ділідженс підприємств», «Тренінг з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», лабораторні роботи з дисципліни «Аудит», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і оподаткуванні».