Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

Web of Science ResearcherID  K-6448-2018

 ORCID ID: 0000-0003-0266-1489

У 1983 р. з відзнакою закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація взаємозв’язків суб’єктів інформаційно-обчислювального обслуговування в умовах ринкової економіки». Має практичний досвід роботи. З вересня 1994 року і до нині працює на факультеті обліку та податкового менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана. В лютому 2002 року присвоєно звання доцента кафедри аудиту.

Є членом Науково-методичної ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту.

Нагороджена Знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Має свідоцтва і сертифікати користувача таких прикладних програмних рішень, як «Парус-Бухгалтерія», «IS-pro»,  «Облік SaaS», «MasterБухгалтерія», "MEDoc". Є кваліфікованим користувачем «Галактика ERP 9.1: Оперативний та бухгалтерський облік».

Є однією з розробників освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Координує співпрацю кафедри аудиту з ІТ-фірмами з приводу використання прикладних програмних рішень у процесі підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Є керівником тематичного напряму «Сучасні інформаційні технології та прикладні комп’ютерні програми: теорія і практика застосування в аудиті і державному контролі» кафедральної науково-дослідної теми «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України».

Від кафедри аудиту є керівником і модератором секцій «Розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту в умовах цифрової адженди України» Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції та «Застосування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні: інноваційний підхід» щорічної загально-університетської наукової студентської конференції«Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».

Здійснює наукове керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Дисципліни, які викладає: "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті", "Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні", "Диджитал-технології в обліку", "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства" (освітня програма "Облік і аудит" вибірковий пакет "Облік і аудит в підприємницькій діяльності"), "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" (освітня програма "Облік і аудит" вибірковий пакет "Аудит і державний фінансовий контроль"); "Управлінські інформаційні системи в управлінні державними фінасами" (освітня програма "Облік і аудит в державному секторі"); "Інформаційні системи і технології в обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації економіки" (PhD аспірантура).

Є Головою комісії з виховної та культурно-масової роботи профспілкового комітету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».