Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Слободяник Юлія Борисівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Orcid: 0000-0002-5838-2342

ResearcherID: P-8200-2014

Web of Science ResearcherID AAD-9046-2020

Scopus ID: 57212087348

У 2000 р. з відзнакою закінчила Сумській державний університет за спеціальністю «Фінанси».

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах» за спеціальністю 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація» за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

Має досвід викладацької роботи з 2004 р. на посадах старшого викладача, доцента, професора.

З вересня 2017 року – професор кафедри аудиту КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

У 2019 р. отримала вчене звання професора кафедри аудиту.

Постійний лектор на курсах підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати України з 2015 р.

Має міжнародний сертифікат з бізнес-англійської (рівень С1) Лондонської торгово-промислової палати (LCCI, 2017 рік).

Сертифікований аудитор.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Практичний досвід роботи більше 10 років на посадах бухгалтера, головного бухгалтера.

Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів, дослідженнями аспірантів.

Нагороджена Національним банком України грамотою з врученням пам’ятної медалі, і двома почесними грамотами з врученням пам’ятного значка. За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі і високий професіоналізм нагороджена Подякою Голови Сумської обласної державної адміністрації.

За наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 2011 по 2015 рр. була членом підкомісії з Обліку і аудиту Науково-методичної комісії з «Економіки і підприємництва» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Має досвід експертної роботи у групі «Публічні фінанси» Реанімаційного пакету реформ, Громадської експертної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку, цін та інвестиційної політики при Сумській міській раді.

Дисципліни, які викладає: «Аудит державного сектору економіки», «Організац і метод контролю та аудиту» (англомовна програма), «Аудит в державному секторі», «Вступ до спеціальності», «Основи економічного контролю».

Наукові здобутки:

1. Slobodyanik Yu., Bagatska K., Silakova H., Krot L., Korbutiak A. (2021) Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2021. Vol.12.№ 3. p. 1-18. DOI:10.14807/ijmp.v12i3.1501 (Web of Science).

2. Syrotenko, N., Pravdiuk, N., Slobodyanik, Yu., Holovatska, S., Skrypko, T. (2021). Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communication.Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). Vol. 12. №3. p.187-204. DOI:10.14807/ijmp.v12i3.1535 (Web of Science).

3. Слободяник Ю. Б., Матієнко-Зубенко І. І., Мариніч І. О., Сиротенко Н. А. Державний аудит як сучасний інструмент попередження корупції. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Вип. 3(34). С. 158-166. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2957 (Web of Science).

4. Slobodyanik, Y., Chyzhevska, L. (2019). The Contribution of Supreme Audit Institutions to Good Governance and Sustainable Development: the Case of Ukraine. Economista, (4), 472–486. URL: http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2019&nr=4&t=2&lang=1 (Web of Science, Scopus).

5. Slobodyanik, Y., Kondriuk, L., Haibura, Y. (2019). The strategy of institutional reform of the supreme audit institution: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU), Vol 10, № 7, 872–896. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.916 (Web of Science).

6. Slobodianyk, Y., Shymon, S., Adam, V. (2018). Compliance auditing in public administration: Ukrainian perspectives. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 4, No 5, 320–331. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-320-331 (Web of Science).

7. Слободяник Ю.Б. Державний аудит в Україні: стратегія імплементації міжнародних стандартів INTOSAI. Аудит в умовах сталого розвитку: колективна монографія / за загальною редакцією проф. О. А. Петрик. К.: КНЕУ, 2021. С. 115-129.

8. Слободяник Ю.Б. Перспективи розвитку аудиту комунальних підприємств, що надають послуги у сфері ЖКГ. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП "Рута", 2020. С. 246-259.

9. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і перспективи реалізації в Україні: монографія. Суми: ФОП Наталуха А. С., 2016. 180 с.

10. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія. Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. 321 с.

11. Слободяник Ю. Б. Державний аудит : Навчальний посібник. Суми : ФОП Наталуха А.С., 2015. 340 с.