Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація наукових досліджень в обліку і аудиті (К-ра Бухгалтерського обліку)

Остання редакція: 06.07.16

Публікаціі з предмету

  • Методологія та організація наукових досліджень в обліку і аудиті (86.5 KB)паспорт з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку і аудиті» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О05 «Управлінський облік і контроль»31 Жовтня 2017 р.