Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік в управлінні банком

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- вміти застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в управлінні банківськими установами, а також оцінювати якість облікової інформації;

-знати об’єкти фінансового обліку та методики їх відображення через кореспонденцію рахунків;

- розбудовувати систему бухгалтерського  обліку для потреб управління, а також  формувати експертну думку та професійне судження щодо побудови та трансформації системи бухгалтерського обліку для потреб управління банком;

- розуміти концептуальні принципи обліку, ураховані при формуванні номенклатури рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України;

- використовувати бухгалтерський облік як інформаційне джерело системи стратегічного управління банківськими установами

Остання редакція: 28.04.19