Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лазарєва Світлана Федорівна

Кафедра: Кафедра інформаційного менеджменту
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 37 років
Біографія:

У 1972 році закінчила КІНГ за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». В 1984 р. отримала ступінь кандидата економічних наук. З 1992 року працювала доцентом, а згодом професором кафедри інформаційного менеджмента.

Напрямок наукових досліджень– „Методичні засади створення систем управління інформаційною інфраструктурою об’єктів”.

У межах теми основна увага приділяється дослідженню таких проблем:

  1. Менеджмент-консалтинг з технологічної підтримки інформаційного

      інжинірингу бізнесу.

 2. Генерація менеджменту знань як складової інформаційного

     менеджменту підприємств соціально-економічної сфери.

Загальна кількість друкованих праць — більше 100
(з них одна монографія, два навчальний посібник,один підручник, 23 навчально-методичних та 47 наукових праць).
Читає лекції, веде практичні та семінарські заняття з таких дисциплін:

  1. Економіка та організація інформаційного бізнесу
  2. Інформаційний менеджмент
  3. Управління проектами інформатизації
  4. Бізнес-планування інформаційної діяльності.

Здійснює наукове керівництво аспірантами, випускними роботами магістрів.