Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електронна комерція (К-ра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки)

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:     розробляти й аналізувати алгоритми розв'язання задач обробки соціально-економічної інформації підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в умовах електронної комерції; оцінювати складність зазначених алгоритмів та обирати для їх реалізації відповідний інструментарій; програмувати та налагоджувати програмні модулі у середовищах спеціалізованих мов програмування – PHP, HTML та JavaScript; реалізувати комплексні виробничі ситуації, які пов’язані з проектуванням, програмуванням та документуванням проектів електронної комерції; застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі створення програмного забезпечення, що призначене для вирішення типових задач підприємств та організацій, які здійснюютьсвою діяльність в умовах електронної комерції.

Остання редакція: 25.05.20

Публікаціі з предмету

  • Електронна комерція 6101 (119 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Електронна комерція» 610102 Листопада 2012 р.