Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фрактальні моделі і аналіз в економіці

Протягом останніх десятиріч методи фрактальної геометрії, які у природничих та технічних науках є одними із ефективних засобів аналізу масштабно-інваріантних просторових структур або породжених складними системами часових рядів, набули  широкого розповсюдження в економічних дослідженнях.

Зокрема, застосування методів фрактального і мультифрактального аналізу, дослідження рекурентних та ентропійних властивостей динамічних систем виявилось ефективним в задачах цифрової обробки сигналів, діагностики та ідентифікації економічних систем, аналізу та прогнозування фінансово-економічних часових рядів тощо.

Предмет дисципліни — теорія та методологія фрактального аналізу, моделювання та прогнозування динаміки та еволюції складних систем із застосуванням системно-синергетичного інструментарію, сучасних інформаційних технологій та засобів комп’ютерного моделювання.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Фрактальні моделі і аналіз в економіці (для спец. Комп'ютерні науки)

Остання редакція: 17.03.20

Публікаціі з предмету

  • Фрактальні моделі і аналіз в економіці (магістерський рівень в.о.) (253.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фрактальні моделі і аналіз в економіці» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8і09 «Системи штучного інтелекту», 8і05 «Інформаційні управляючі системи та технології»09 Січня 2019 р.