Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Джалладова Ірада Агаєвна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми "Системний аналіз" спеціальності 124 "Системний аналіз" галузі знань 12 "Інформаційні технології".

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 монографії.

ORCID: 0000-0003-3158-6844

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jm64IGMAAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Irada_Dzhalladova

Scopus Author ID: 8671668600