Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Джалладова Ірада Агаверді-кизи

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 32 роки
Біографія:

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішеньКандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння" (1994 рік). Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 монографії. За останні 6 років надруковано 116 наукових робіт, в тому, числі: 12 входять в базу SCOPUS та WoS, 1 монографія, по 1 розділу в двох колективних монографіях, тез конференцій- 60.

Член специализованіх рад по захисту дисертацій: за спеціальністю 01.05.04 «Системний аналіз та теорія прийняття рішень» в КНУ ім. Т.Г. Шевченко та раді «Математичне моделювання, інформаційні технології в економіці» в КНЕУ в Україні та засідань тимчасових рад університетів Чехії та Словаччині за спеціальністю «Прикладна математика». Член наукових і організаційних комітетів конференцій, зокрема, наукового комітету конференції МІТАВ, що проводиться щорічно в Університеті Оборони, Брно. Член європейського математичного суспільства і член EWM (Асоціація європейських жінок –математиків. Член оргкомітету школи з Прикладної математики для студентів України, що проводиться сумісно с університетами Констанца, Техаса, КНЕУ та КНУ.

Гарант освітньо-професійної програми "Системний аналіз" спеціальності 124 "Системний аналіз" галузі знань 12 "Інформаційні технології"

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: дослідження стійкості та оптимізація розв’язків диференціальних та різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами, дослідження стохастичних рівнянь нейтрального типу із запізненням аргументу, застосування теорії випадкових процесів в соціології, моделювання еволюційних систем, синергетика, хаотична динаміка.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ:

  • Нагороджена почесною грамотою Київського міського голови №12849 від 15.11.2006 р. 
  • Нагороджена почесною грамотою МОН України № 108033
  • Нагороджена знаком "Відмінник освіти України", наказ МОН України № 588-К від 25.11. 2011 р.
  • Нагороджена знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" наказом ректора КНЕУ від 25.11.2014 р. № 794-К
  • Нагороджена нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення", наказ МОН України № 602 від 22.11.2016 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛИФІКАЦІЇ: 
  • Сертифікат академії CISCO курс CNNA 1, CNNA 2. Квітень-серпень 2020 р. (грант академії CISCO).
  • Сертифікаційний Центр «Стандарт». Сертифікат 140918-1ІБ, «Менеджер систем управління інформаційною безпекою», 22.09.18.
  • Стажування за програмою мобільності викладачів та наукових співробітників, Грант МОН Словаччини, Братислава, Словаччина 2015 квітень-липень.
  • ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 020884/055103-17 «Дистанційні технології у освітньому просторі університета», 1.12.2017.
  • Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій, ННІ Інформаційно-діагностичних систем, довідка № 03.02/1536 від 11.07.2017. Тема: «Досвід викладання дисциплін за спеціальністю «Кібербезпека» та ознайомлення з діяльністю лабораторії при кафедрі» 12.05.17 по 12.07.17