Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корзаченко Ольга Володимирівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Доктор філософії PhD / кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Захистила дисертацію на тему «Моделювання управління бізнес-процесами телекомунікаційних підприємств». Присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Член проєктної групи ОПП «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Освіта:

У 2007 р. закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та отримала кваліфікацію бакалавра з економічної кібернетики та викладача економіки. У 2008 р. здобула повну вищу освіту у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економічна кібернетика» та отримала кваліфікацію магістра з економічної кібернетики. У 2016 р. здобула другу вищу освіту у Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальністю «Право».

Професійна діяльність: 

З 2010 р. працює на посадах асистента, старшого викладача, з 2015 р. – доцента кафедри інформаційного менеджменту, з квітня 2020 р. – доцента кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

Має практичний досвід роботи в сферах IT Project Management та Web Development.

Має досвід викладання таких дисциплін: «Інформаційний бізнес», «Управління проектами інформатизації», «Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем», «Інформаційна безпека», «Безпека інтелектуальних інформаційних систем», «Технології захисту інформаційних систем», «Web-дизайн та програмування», «Архітектура ІТ-підприємства», «Моделювання та аналіз бізнес-процесів», «Управління бізнес-процесами», «Системний аналіз бізнес-процесів», «Сучасні мови програмування», «Python в аналізі та захисті інформації».

Напрями наукових досліджень: Моделювання, оптимізація й аналіз бізнес-процесів підприємств, фінансовий менеджмент.

Наукові праці: є автором 50 наукових публікацій, з них колективних монографій - 5.

ORCID: 0000-0003-3273-807X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=J9MzVZwAAAAJ&hl=en&oi=ao

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID: 0067302