Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів

 

наука  «СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»

Освітній ступінь: магістр

Метою наукиформування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень.

Завдання науки:вивчення методів та здійснення системного статистичногоаналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

1.       здійснювати організацію та проведення статистичного спостереження;

2.       розробляти системи статистичних показників та створювати інформаційну базу для аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

3.       запроваджувати сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

4.       розробляти методики обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних економічних та соціальних задач;

5.       проводити комплексний статистичний аналіз мікро- та макроекономічних процесів;

6.       розробляти рекомендації по вибору оптимальної стратегії розвитку;

7.       здійснювати моніторинг та контроль виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

8.        надавати узагальнену оцінку ефективності функціонування економічної системи.

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету