Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дуальна освіта для вступників на перший (бакалаврський рівень вищої освіти)01 Серпня 2019р.