Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціально-економічний розвиток регіонів України