Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи територіально-просторового планування