Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління природокористуванням

Під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління природокористування»  студентам надаються знання щодо закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки економічного та екологічного підходів до оцінки результатів господарської діяльності, основних принципів реалізації екологічної політики з врахуванням досвіду розвинутих країн, механізму управління природокористуванням та специфіки впливу його важелів – адміністративних, правових, економічних, превентивних та інших.

Остання редакція: 20.09.11

Публікаціі з предмету

  • Управління природокористуванням (347.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Управління природокористуванням»15 Січня 2016 р.