Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Економіка міста та урбаністика"

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність 051 “Економіка”

Освітня кваліфікація – Магістр з економіки

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКАМІСТА ТА УРБАНІСТИКА»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота 

Архів документів

Презентація ОПП «ЕКОНОМІКА МІСТА ТА УРБАНІСТИКА»

Остання редакція: 12.06.24