Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Розподільча логістика (магістр)

Розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілу потоку споживчої цінності (матеріального та нематеріального) на шляху від його виробника до кінцевого споживача. У логістиці під розподілом розуміється, перш за все, фізичний, речовий зміст цього процесу. Закономірності, пов'язані з розподілом прав власності, супутніх інформаційних потоків, також беруться до уваги, проте вони не є основним предметом дослідження та оптимізації під час вивчення завдань логістичного розподілу.

Оскільки логістика як наука та практична діяльність вивчає і здійснює наскрізне управління матеріальними потоками, то вирішувати різні завдання розподільного характеру, доводиться на усіх етапах логістичного процесу. Але у фокусі розподільчої логістики як наукової дисципліни знаходиться саме етап управління матеріальним потоком вже створеної  споживчої цінності – виробленого товару або послуги в процесі її надання.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Розподільча логістика (магістерський рівень в.о.) (49 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Розподільча логістика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.