Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні технології в соціології

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні технології в соціології (1 курс) (266.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в соціології»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Інформаційні технології в соціології (2 курс) (264 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в соціології»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.