Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дубовик Світлана Миколаївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького  за спеціальністю «Педагогіка та психологія дошкільна» у 1991 році,  Інститут практичної психології та соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю «Практичний психолог» у 1997 році, аспірантуру КНЕУ за спеціальністю 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» у 2003 році.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки».

Має досвід роботи у сфері профорієнтації, профорієнтаційного та психологічного консультування 18 років.

Науково-викладацька діяльність у КНЕУ з 1999 року.

Напрямки наукових та професійних інтересів: психологія спілкування, професійне спілкування викладача, ораторська майстерність, тренінгове навчання, психологічне консультування.

Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць, автором і співавтором навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін.

Учасник 7 науково-практичних конференцій (в тому числі міжнародних).

Викладає навчальні предмети : «Психологія та педагогіка», "Психологія спілкування"