Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Варбан Євген Олександрович

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Освіта

1984 - 1989 рр. - навчання у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «психологія», присвоєно  кваліфікацію спеціаліста «психолог, викладач» (диплом ТВ-І № 160873 від 27.06.1989 р.).

1995 - 1998 рр. навчання в аспірантурі на базі кафедри психології  Київського державного лінгвістичного університету.

У 2009 році захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія на тему “Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці” (диплом ДК № 053311 від 08.07.2009 р.).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології (атестат 12ДЦ №031826 від 26.09.12 р.).

2015 р. - підвищення кваліфікації в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кафедра загальної психології (01.12.14 – 28.02.15), за напрямком "Рефлексія та атракція як чинники професійної успішності". (наказ 799-к від 25.11.2014) .

2016 р. - підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - "Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету" (свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СПВ №148204-16, від 30.12.2016).

2017 р. - підвищення кваліфікації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, факультет соціально-економічних наук та управління за напрямком: «Особливості надання соціальних та медичних послуг з врахуванням гендерно-чутливого підходу» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №039760, від 22.12.2017).

2019 р. - підвищення кваліфікації в ІПО ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" (свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СС 02070884 / 069571-19).

Професійна діяльність

1989 -1990 рр. - психолог лабораторії соціології та психології праці Слов`янського заводу важкого машинобудування (м. Слов`янськ, Донецька обл.)

1991 - 1995 рр. - асистент кафедри психології Слов`янського державного педагогічного інституту (Слов`янськ, Донецька обл.)

1998 - 2001 рр. - старший викладач кафедри соціального управління Академії праці і соціальних відносин ФПУ (м. Київ)

2002 - 2004 рр. - психолог ГО "Аналітичний центр "Соціс"" (м. Київ)

2005 - 2008 рр. - старший викладач кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (м. Київ)

2008 - старший викладач, з 2010 р. доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Організаціна робота

Керівник секції «Психологія спілкування» кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з 2013 по 2016 рр).

Член  групи забезпечення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Економічна та соціальна психологія» за спеціальністю 053 Психологія  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (2016-2020 рр.).

Член проєктної групи та групи забезпечення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Економічна та соціальна психологія» за спеціальністю 053 Психологія  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (2018-2020 рр.).

Гарант, член проєктної групи та групи забезпечення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Практична психологія» за спеціальністю 053 Психологія  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (2018-2020 рр.).

Наукова робота

Видано 53 праці:  16 навчальних та навчально-методичних видань (2 з грифом МОН України), 13 статей у наукових фахових виданнях України,  7 статей в інших наукових виданнях та 17 тез у матеріалах конференцій.

Викладацька діяльність

Викладаю навчальні предмети : 

освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на початковому рівні (короткий цикл) за спеціальністю 051 «Економіка»:

- "Психологія та культура ділового спілкування", 

освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія» спеціальності 053 Психологія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

- "Експериментальна психологія",

- "Етнопсихологія",

- "Політична психологія",

- "Психологія ділового спілкування",

- "Практикум з психології".

освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія» спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

- "Психологічні основи крос-культурного менеджменту"

освітньо-професійна програма «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

- "Психологічні основи крос-культурного менеджменту",

- "Психологія життєвих криз".