Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Педагогіка

Мета вивчення дисципліни «Педагогіка» є формування основ педагогічного мислення;

усвідомлення перспективних тенденцій    розвитку сучасної педагогічної науки; формування вмінь

приймати  найбільш ефективні рішення в майбутній практичній діяльності,  творчо підходити до

педагогічної праці.

 

Предметом педагогікиє закономірності, зміст, методи і форми навчання та виховання особистості.

Остання редакція: 04.03.20

Публікаціі з предмету