Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології.Афективна сфера особистості»навчитися застосовувати отримані загально психологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення.

Предметкурсу:  психічні явища – афективні процеси і стани та методи їх емпіричного дослідження; оброблення та інтерпретації отримуваної інформації.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету