Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології. Пізнавальна сфера особистості»–навчитися застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення.

Предмет дисципліни:  психічні явища – процеси і стани та методи їх емпіричного дослідження; оброблення та інтерпретації отримуваної інформації

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету