Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Диференційна психологія

«Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології особистості, соціальної психології, є основою для вивчення педагогічної психології, психології праці, психології управління, індивідуального консультування.

Метою вивчення науки «Диференціальна психологія» є засвоєння сучасних теоретичних та прикладних знань про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, формування умінь пояснювати та аналізувати їх традиційні та новітні класифікації; чинники та закономірності прояву індивідуально-психологічних відмінностей, формування умінь застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Диференційна психологія (55.5 KB)Паспорт  дисципліни «Диференційна психологія»02 Вересня 2016 р.
  • Диференційна психологія (334 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Диференційна психологія»01 Вересня 2016 р.