Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Політична психологія

Метою вивчення політичної психології як інтегрованої галузі політології і психології є формування системи знань про основні психологічні компоненти та феномени (ціннісні орієнтації і певні міркування пов’язані з політикою; думки, настрої, почуття, волю, особливості характеру, потреби, мотиви, традиції), ознайомлення з найважливішими теоретичними, методологічними та прикладними аспектами, що допоможуть студентам краще зорієнтуватися в принципах та питаннях політичної свідомості, політичної культури, політичної соціалізації

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Політична психологія (44 KB)Паспорт  дисципліни«Політична психологія»02 Вересня 2016 р.
  • Політична психологія (272.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Політична психологія»01 Вересня 2016 р.