Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психофізіологія

Мета навчальної науки «Психофізіологія»: формування системи наукових уявлень про фізіологічні механізми, принципи і закономірності психічної діяльності і поведінки людини та умінь застосовувати ці знання у практичній роботі і прикладних дослідженнях професійної діяльності психолога.

Завдання: оволодіти теоретико-методологічними основами психофізіології людини та сучасними методами дослідження психофізіологічних функцій, сформувати уявлення про сучасний стан розвитку психофізіології.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Психофізіологія (50.5 KB)Паспорт  дисципліни«Психофізіологія»02 Вересня 2016 р.
  • Психофізіологія (273 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психофізіологія»01 Вересня 2016 р.