Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мотиваційний менеджмент (бакалавр)

Остання редакція: 02.04.19

Публікаціі з предмету

  • Мотиваційний менеджмент (421 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань «05 - Освіта», спеціальності «051-Професійна освіта», освітньо-професійної програми «Професійна освіта (економіка)»15 Жовтня 2019 р.