Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (Каф. управл. персоналом та еко-ка праці)

Метою науки є формування розуміння сучасних напрямків здійснення наукових досліджень, зокрема в галузях управління персоналу та економіки праці, оволодіння методологією та методами наукових досліджень, засвоєння умінь формування програми і плану наукових досліджень.

Завданнями науки є розкриття сутності проведення наукових досліджень, навчання студентів методології та методиці наукових досліджень, прищеплення інтересу і навичок творчого пошуку, підготовка студентів до самостійної наукової діяльності.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-        мати системне уявлення про науково-дослідницький процес, існуючі методологічні та методичні підходи, що використовуються в такій діяльності;

-        вміти користуватися наявними інформаційними джерелами (літературними, фактологічними, перспективними) та раціонально використовувати сучасні інформаційні носії;

-        усвідомлювати необхідність планування і організації наукових досліджень;

-        володіти практичними прийомами і способами узагальнення результатів дослідження їх оформлення в закінчений науковий продукт, впровадження в практичну діяльність та оцінювати очікуваний ефект.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету