Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація праці менеджера

Метою науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики організації праці менеджерів та інших працівників апарату управління підприємствами.

Основні завдання науки – навчити студентів розуміти місію і цілі підприємства, мету праці менеджерів, сутність і значення організації праці управлінського персоналу, значення управлінської інформації, значення службового спілкування менеджера, роль формального і неформального лідерства, роль секретаря в організації праці менеджера.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

— організовувати робоче місце керівника (фахівця);

— аналізувати умови праці менеджера;

— розробляти заходи щодо вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами;

— виявляти інформаційні потреби керівників і фахівців;

— розробляти заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення менеджерів;

— аналізувати стан і ефективність делегування повноважень керівників середнього і вищого рівнів управління;

— складати проекти управлінських рішень та обґрунтовувати їх доцільність;

—      організовувати підготовку ділових нарад і зустрічей.>− організовувати підготовку кадрів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

 

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету