Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маршавін Юрій Миколайович

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 46 років
Біографія:

Маршавін Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор.
У 1971 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, інженер шляхів сполучення – механік; у 1996 р.   Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України (заочно) – економіст-правознавець.
Нагороджений медалями «В ознаменование 1500-летия г. Киева» (1982 р.), «За трудову доблесть» (1984 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2009 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Дипломом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна»; Почесними грамотами Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти та науки, Київського міського голови, Державної служби зайнятості, Федерації профспілок України, Фонду загальообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.
Має близько 200 наукових праць з проблем зайнятості населення та регулювання ринку праці, із них 2 одноосібні монографії, 7 монографій у співавторстві, 102 наукові статті, у тому числі 82 опублікованих у фахових виданнях, 11 авторських свідоцтв (одноосібно і у співавторстві) та один деклараційний патент. Автор 19 навчальних посібників щодо ринку праці, діяльності державної служби зайнятості, надання громадянам соціальних послуг у сфері зайнятості населення, у тому числі з грифом МОН «Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів»   5, одноосібних 4 посібника.
Працював ст. майстром на Харківському заводі транспортного машинобудування ім.. В.А. Малишева, на громадській роботі, у банківській сфері України. У 1991-1993 і 1995-2016 рр. працював доцентом, професором, деканом, проректором з наукової роботи, першим проректором Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (ІПК ДСЗУ). У 1991 – 1993, 1998 – 2009 роках очолював зазначений Інститут, в 2011 – 2012 роках виконував обов’язки ректора ІПК ДСЗУ.
Викладає дисципліни: «Державне регулювання зайнятості населення», «Ринок праці»., «Державне соціальне страхування», «Соціальна відповідальність».