Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Столярук Христина Сергіївна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Народилася  в м. Києві. Випускниця ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2009 р. по 2015 р. - асистент  кафедри управління персоналом та економіки праці. У 2016 р. захистила дисертацію на тему "Формування компетентнісної компоненти трудового потенціалу фахівців з управління персоналом" та оримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2016 р. по 2018 р. - старший викладач, з 2018 р. по сьогоднішній день -  доцент кафедри управління персоналом та економіки праці. Викладає тренінг-курси "Вступ до спеціальності" (для спеціалізації "Менедмент персоналу") та "Управління командами" (в тому числі в рамках англомовної програми), а також дисципліни "Професійна орієнтація", Управління кар'єрою", "Розвиток персоналу"