Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Волобоєва Ірина Олександрівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Народилась 11 квітня 1980 року. У 1997 році вступила до Київського національного економічного університету (КНЕУ).  У 2002 році отримала диплом  магістра з управління трудовими ресурсами.  З 2000 року по 2009 рік працювала у банківській сфері за напрямом розвиток ритейлу. З 2010 року місце роботи – КНЕУ, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці. У 2019 році захистила дисертацію на тему "Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів (на прикладі банківських установ)". Викладаю дисципліни: основи охорони праці, управління конфліктами (конфліктологія), створення власного бізнесу, ТК "Управління командами".