Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колективна монографія про стратегічні пріоритети розвитку України та Грузії07 Грудня 2018р.

У КНЕУ 7 грудня презентовано  колективну монографію «StrategicPrioritiesforDevelopingUkraineandGeorgia: InnovationandPartnership» («Стратегічні пріоритети розвитку України та Грузії: інновації та партнерство») за участі авторів.  Мова видання – англійська.

«Між нашими країнами багато спільного, - наголосив ректор КНЕУ, професор Д. Г. Лук'яненко. - Це й гостинність, смачна кухня, цікаві наукові винаходи. - Проект, який ми започаткували, сприяє поглибленому економічному освітньому процесу».

«Наш ВНЗ відкритий для співробітництва і дружби», - запевнила проректор Батумського державного університету імені Шота Руставелі, доктор економічних наук, професор Натела Ціклашвілі.  

«Ідея монографії народилася 24 червня 2017 року під час міжнародної конференції – саме тоді  колеги з КНЕУ презентували свої цікаві статті. І ми почали працювати спільно. У колективній монографії шість розділів. Історична довідка, аналіз сучасного стану, глобальні інновації, думаю, стануть у нагоді аспірантам під час  роботи над дисертаціями», - сказав кандидат економічних наук, доцент даного університету, академік Академії ділових наук Грузії   Бадрі Гечбайї.

Солідну джерельну базу, збалансований кількісний та якісний аналіз у виданні відзначив доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка професор А.С. Філіпенко.

З доповіддю «Підвищення рівня життя населення як стратегічний пріоритет розвитку України і Грузії» виступив професор Ю.М. Харазішвілі, головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості. Доповідач акцентував увагу на таких факторах, як знищення корупції, значне зниження податків, жорстке адміністрування. Суттєвою є також фінансова підтримка наукового потенціалу.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, професор В.І. Чужиков - почесний доктор Батумського навігаційного навчального університету - відзначив: «У підготовці   монографії  виникала різниця в судженнях, але що об’єднувало - єдність в головних цілях». Доктор економічний наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ Є.Г. Панченко повідомив про ще одну спільну публікацію в журналі. Проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Л. Л. Антонюк назвала видання монографії  непересічною подією в житті КНЕУ, яка дає можливості брати участь у Грантах.

Провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою ЦСЗ Лариса Гуторова