Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація щодо проведення службового розслідування08 Вересня 2020р.

Нещодавно мережею Інтернет поширилося відео, на якому відбувся інцидент між студентом та викладачкою фізичного виховання Фахового коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».  

Наразі інформуємо про наступне.

Створено комісію для проведення службового розслідування, до складу якої увійшли представники адміністрації, студентського самоврядування та профспілкової організації Коледжу, представник адміністрації ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

На період роботи комісії викладачку вже відсторонено від виконання службових обов’язків. 

Варто відмітити, що відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», всі учасники освітнього процесу зобов’язані поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

Після проведення комісією неупередженого службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи з врахуванням норм освітнього та трудового законодавства і недопущення подібних ситуацій у майбутньому.