Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Криворізький коледж економіки та управління

Офіційний сайт

Прибилович Людмила Анатоліївна працює на посаді директора коледжу з жовтня 2014 року. Вся трудова діяльність Людмили Анатоліївни пов’язана з навчальним закладом, в якому працює з 1978 року. За період роботи обіймала посади: викладача, методиста, завідуючої відділенням, заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи і досягла високих успіхів в організації навчально-виховного процесу коледжу.

Як керівник, Прибилович Л.А. досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності й успішно їх реалізовує в системі організації діяльності навчального закладу, забезпечує якісне виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері освіти. Свою роботу вона будує на діагностичній основі, володіє сучасними методами прогнозування.

Під керівництвом Прибилович Людмили Анатоліївни колектив коледжу впроваджує нові перспективні спеціальності, працює над забезпеченням комплексної підготовки фахівців високої якості та сприяє духовному та культурному розвитку молоді.

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” створений у 1962 році відповідно до розпорядження Ради міністрів Української РСР на базі Криворізької філії Дніпропетровського промислово-економічного технікуму і до 1998 року мав назву Криворізький гірничо-економічний технікум. У червні 1998 року назву навчального закладу було змінено на Криворізький технікум економіки та управління. 2004 року технікум було реорганізовано в структурний підрозділ Київського національного економічного університету, якому у листопаді 2005р. було присвоєно ім’я Вадима Гетьмана.

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім.В. Гетьмана заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

В структурі коледжу діє чотири відділення, функціонує вісім циклових комісій. Навчальний процес забезпечує 60 педагогічних працівників, 30% з яких є спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії.

За роки існування коледж підготував понад 25 тисячі фахівців, які працюють у різних галузях народного господарства України.

Коледж має потужну матеріальну базу і являє собою комплекс будівель загальною площею більше 12 тисяч квадратних метрів. Для здійснення навчально-виховного процесу є відповідне матеріально-технічне забезпечення. Лабораторії та кабінети обладнані необхідним навчальним устаткуванням, технічними засобами навчання. В навчальному процесі використовуються комп'ютерні лабораторії, які оснащені сучасною технікою, два спортивних зали.

Детальніше про навчальний заклад »

 

Практичні навички студенти отримують і удосконалюють на базах практики, якими є найкращі підприємства міста Кривий Ріг.

Центром формування культури особистості та розвитку пізнавальних інтересів студентів є бібліотека коледжу, основним завданням якої є забезпечення повного, якісного, систематичного й оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до впорядкованих фондів на різних носіях інформації, електронної бібліотеки та довідково-пошукового апарату.

У бібліотеці розгорнута постійно діюча виставка картин художників Криворіжжя.

 

В коледжі діє творча лабораторія з питань інформатизації навчально-виховного процесу. Викладачі, члени творчої лабораторії, допомагають студентам готуватися до захисту наукових робіт, створювати презентації, блоги, сайти, удосконалювати вміння оперувати різними комп’ютерними програмами.

З 2001 року у коледжі працює  наукове товариство «Інтелект». Студенти – члени товариства здійснюють наукові дослідження під керівництвом викладачів та беруть участь у  конференціях.

У навчальному закладі створені всі умови для формування усвідомленої потреби фізичного вдосконалення, розвитку інтересу до занять фізичною культурою і спортом, системного навчання здоровому способу життя.

Науково обґрунтована і логічно побудована позааудиторна робота сприяє  розвитку інтересів до певних видів діяльності і є досить дієвим фактором формування особистості майбутнього фахівця, патріота і громадянина.

Навчальний процес у коледжі ефективно поєднується з виховною роботою і організацією цікавого дозвілля та відпочинку молоді.

 

Культурно-масова робота посідає в коледжі важливе місце. Вона створює особливий колорит студентського життя. Всі заходи, що відбуваються у навчальному закладі, формують патріотизм, громадянську зрілість, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, Батьківщиною, професійну компетентність, високі моральні чесноти, милосердя.

У розпорядженні коледжу студентський гуртожиток на 360 місць, де діють Центр естетичного виховання, музей бойової та трудової слави. Гуртожиток коледжу за результатами міських конкурсів-оглядів є одним з кращих у місті.

Свій високий фаховий авторитет навчальний заклад отримав завдяки напруженій роботі педагогічного колективу, постійному оновленню, застосуванню новітніх методів і технологій освітньою діяльності та плідній співпраці з Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься набір у 2016 році:

02 Культура і мистецтво

  •  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

07 Управління та адміністрування

  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

18 Виробництво та технології

  • 181 Харчові технології

Термін навчання:

-       на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

-       на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Форма вступних випробувань:

-       на основі базової загальної середньої освіти – іспити з української мови, математики;

-       на основі повної загальної середньої освіти – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання(сертифікати з української мови і літератури, математики);

-       на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» спорідненого напряму підготовки – письмовий фаховий іспит.

Остання редакція: 10.06.16
Правила вступу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2016 РІК
Початок прийому заяв – 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв – 20 липня 2016 року
Строки проведення вступних випробувань з 21 по 27 липня 2016 року