КНЕУ - Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб