Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етапи вступної кампанії за всіма спеціальностями, крім 081

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

13травня – 18:00 година 03червня 2019року

13 травня – 18:00 година 03червня 2019року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

13травня – 31 травня 2019року

13травня – 31 травня 2019року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17червня– 25червня 2019року

17червня– 25червня 2019року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

10липня – 23липня

2019року

10липня – 23липня

2019року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02липня 2019року

02липня 2019року

Фахові вступні випробування

05липня - 26липня 2019року

05липня - 26липня 2019року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05серпня2019року

до 05серпня2019року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 10серпня 2019року

до 18:00 10серпня 2019року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 12:00 11серпня 2019року

до 12:00 11серпня 2019року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019року

не пізніше 30 вересня 2019року

 

 

Остання редакція: 19.02.19