Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ наукової інформації та моніторингу

Відділ наукової інформації та моніторингу є структурним підрозділом Університету у складі Центру науки та інновацій. Відділ створено згідно наказу ректора на підставі Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 26 вересня 2013 р.

Положення про Відділ наукової інформації та моніторингу

 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:
 
 • вивчення світового досвіду та розробка методології моніторингу і планування наукових досліджень, прогнозування результатів наукової діяльності за відповідними показниками, систем мотивації та стиму­лювання вчених Університету щодо наукових досліджень;
 • аналітичне та інформаційне забезпечення проведення фундаментальних і прикладних досліджень в Університеті;
 • дослідження кількісних та якісних параметрів вітчизняного ринку науково-освітніх послуг та прогнозування тенденцій його розвитку;
 • здійснення постійного моніторингу результатів науково-дослідної діяльності структурних підрозділів Університету (науково-дослідних інститутів, кафедр, наукових колективів та ін.), окремих науковців та підготовка зведених звітів;
 • проведення моніторингу результатів видавничої діяльності періодичних наукових видань Університету та оцінка її ефективності;
 • відстеження індексів цитування праць науковців Університету в різних бібліографічних системах;
 • збір інформації про наукові проекти, програми, конференції, семінари, гранти, конкурси та інформування про них структурних підрозділів Університету відповідного профілю;
 • участь у формуванні планів та проектів наукових досліджень структурних підрозділів Університету у межах своїх повноважень;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення проведення наукових конференцій  в Університеті та організації студентської наукової роботи;
 • координація взаємодії структурних підрозділів Університету з Науковим парком у сфері інформаційної підтримки комерціалізації наукових досліджень;
 • інформаційне забезпечення проведення щорічного бізнес-форуму «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство»;
 • забезпечення належного мас-медійного та інтернет-представництва результатів наукової діяльності Університету;
 • участь у налагодженні та забезпеченні роботи інформаційно-аналітичної системи управління науковою діяльністю Університету "Наука КНЕУ"
Остання редакція: 25.09.18