Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Керівництво

МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович   – доктор економічних наук, професор, генеральний директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіціпрофесор кафедри економіко-математичного моделювання.
Є головою спеціалізованої вченої ради ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" і "Статистика".
Головний редактор науково-аналітичного журналу "Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці".

В 2000 р. закінчив Вінницький державний технічний університет. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів", а у 2008 р. - докторську дисертацію на тему "Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки".

Займаючись науковою діяльністю опублікував більше 130 наукових праць, отримавши низку грантів та нагород:

 • Премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «За наукові досягнення» (2004 рік).
 • Грант Міжнародного наукового фонду економічних досліджень академіка М. П. Федоренка (Центральний економіко-математичний інститут Російської академії наук) на проведення досліджень у рамках проекту «Аналіз і прогнозування розвитку економічних систем з використанням нечітких описів» (2004 рік).
 • Премія Національної академії наук України автору найкращих наукових праць у галузі економіки серед молодих учених (2005 рік).
 • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2009 рік).
 • Грант МНФД академіка М. П. Федоренка на видання монографії «Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка» (2009 рік).
 • Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2012 рік - за темою «Інтелектуальна система раннього попередження банкрутств українських підприємств»; 2014 рік - «Адаптивні технології інтелектуального аналізу кредитоспроможності українських підприємств»).
 • Грамота Президії Національної академії наук України за монографію «Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка» (2012 рік).
 • Низка грамот від МОН України за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Кількісні методи в економіці», що проводиться Міністерством освіти і науки України.
 • Почесна грамота від МОН України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді (2012 рік).
 • Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління (2015 рік).
 • Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2018 рік).

Займав керівні посади у Державній податковій адміністрації України, де розробив та впровадив ряд інформаційно-аналітичних систем. З 2009 року, працюючи на посаді директора виробництва у міжнародній IT-компанії, займався розробкою та впровадженням систем бізнес-аналітики в різноманітних галузях для державного та приватного секторів економіки. У 2012 році забезпечив створення Наукового парку КНЕУ та є його керівником по сьогоднішній день.

Контактна інформація. Електронна адреса: editor@nfmte.com.

 

Остання редакція: 16.07.20