Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Керівництво та співробітники / Personnel de l’institut

Директор інституту - Решетнікова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, автор понад 160 наукових і навчально – методичних праць з маркетингу і логістики.

Наукова діяльність

Накові публікації

Directrice de l’Institut – Mme Irina RECHETNIKOVA, docteur d’Etat es sciences economiques, professeur du departement de marketing, auteur de plus de 160 ouvrages scientifiques et methodologiques en marketing et en logistique.  ifum@ukr.net

 

Координатор освітніх та наукових програм за напрямами : «Фінанси», «Банківська справа»,  «Бухгалтерський обмін»-  Поліщук Євгенія Анатоліївна,

доктор економічних наук, доц. кафедри банківських інвестицій. Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць з фінансів та банківської справи. Сфера наукових інтересів: соціальна відповідальність фінансових установ, інвестиційна діяльність фінансових установ, фондовий ринок тощо.

Сoordinateur des programmes d'éducation et de recherche :  «Finance», «Banaues», «Audit»

 – Mme Polishchuk Yevgeniya candidates sciences economiques, charge de cours de la chaire de la banque d'investissement. Auteur de plus de 25 travaux scientifiques, methodiques sur la finance et la banque. Int?r?ts scientifiques: la responsabilit? sociale des institutions financi?res, les institutions financi?res d'investissement, march? boursier, etc.

 

 Координатор освітніх та наукових програм за напрямами : «Економіка», «Підприємництво»,  «Менеджмент» - Cагайдак Михайло Петрович,

 доктор економічних наук,доцент ,професор кафедри економіки підприємств, автор понад 90 публікацій, у т.ч. 1 – одноосібна монографія, 5 –  колективних монографій, 1 – навчальний посібник з грифом МОНСфера наукових інтересів:внутрішній маркетинг, економіка підприємств виробничої сфери і сфери послуг,  поведінка споживачів, мультиканальний маркетинг, логістика, комунікації, маркетинг послуг, інтелектуальна власність.

 Responsable des programmes: «Des scienes économiques» , «Gestion de l'entreprise», «Management».- M. Michel Sagaydak. 

 

 

 

Радник з питань мовної підготовки студентів – Круківський Василь Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ.
Conseiller de formation linguistique des etudiants – M.Vassily KROUKOVSKY, PhD, charge de cours de departement de l’economie internationale et management.

 

 

 

  Викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу  - Парфенюк Олена Михайлівна. Лектор вебінарів, викладач, автор відеолекцій (тематика - Підготовка до ЗНО з іноземної мови)  всеукраїнського освітнього соціального проекту I-Learn .

Le professeur d'anglais -Mme Parfenuk Olena

 

      Менеджер інституту-Глуховська Юлія.  Le manager de l'institut-  Mme Glouhovska Julie    

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Остання редакція: 03.10.18