Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результати діяльності Інституту

  1. Звіт діяльності Інституту за 2020 рік
  2. Звіт діяльності Інституту за 2019 рік
  3. 21.12.2016р Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії»
  4. Видано монографію: Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія / [Ю. О. Гернего, О. М. Диба, Є. А. Поліщук.]/ за заг. ред.. д. е. н., проф. Диби М. І. — К. : КНЕУ, 2016. — 536 с. 
  5. Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя» у м. Львів 17-19 лютого 2016 року. Диба М.І.,Є.А. Поліщук // Формування довіри населення до суспільних інституцій/
  6. Подано на конкурс науковий проект молодих учених, висунутий від інституту "Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційн у малому та середньому бізнесі"

 

Остання редакція: 17.03.21