Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут агробізнесу

INSTITUTE OF ECONOMIC AND MANAGEMENT OF AGRARIAN-INDUSTRIAL COMPLEX of
State High Educational Establishment «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

Метою діяльності Інституту є організація і проведення  наукових досліджень та здійснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі економіки агробізнесу, розроблення наукових рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності суб’єктів агропромислового виробництва, забезпечення умов здійснення поглибленої наукової підготовки фахівців з економіки та менеджменту агропромислового комплексу.

Основними напрямками діяльності Інституту є:

  • Створення конкурентноспроможних прикладних розробок;
  • Здійснення впровадження наукових розробок у рамках наукової і ви­роб­ничої кооперації та співробітництва з підприємствами АПК та іншими ін­ституціями агробізнесу, формування інноваційного підприємницького середовища;
  • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з економіки та менеджменту агропромислового комплексу;
  • Використання кадрового наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних наукових проблем розвитку економіки;
  • Інтегрування науково-навчальної діяльності Інституту з науковою діяльністю інших академічних наукових установ та практичною діяльністю агропромислових формувань;
  • Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, агропромисловими формуваннями, професійними організаціями в сфері агробізнесу.

Історія інституту

Звіти діяльності Інституту

Інститут було створено у 2010 р. рішенням Вченої ради університету.

Положення про інститут

Наказ про перейменування інституту

Новини :

Контакти :
Директор Інституту: Єранкін Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор
Тел. 38 044 3716225

Електронна адреса: agribusiness@kneu.edu.ua

Остання редакція: 31.03.21