Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2008 рік

 
«Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку»
 

Шкарлет Сергій Миколайович 
Дата захисту: 24.01.2008
Науковий керівник: д.е.н., професор Степанов Олександр Петрович

Дисертацію присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем формування економічної безпеки підприємств та забезпечення динаміки їх економічного зростання засобами активізації інноваційного розвитку. Досліджено еволюцію наукових поглядів щодо формування та змістовного розвитку категорії «безпека». Визначено факторний вплив параметрів економічної безпеки на формування глобальній моделі національної безпеки держави та розкрито систему передумов формування економічної безпеки підприємства. Поглиблено теоретико-методичні засади теорії інновацій та інноваційного розвитку, а також визначено їх сучасні особливості та вплив на процеси формування економічної безпеки. Здійснено дослідження стану економічної безпеки в сучасних умовах інноваційного розвитку підприємств. Запропонована цілісна наукова концепція формування стану економічної безпеки промислового підприємства на засадах активізації його інноваційного розвитку задля забезпечення конкурентоспроможності та стійкого економічного зростання. Розроблено, обґрунтовано і впроваджено трьохступеневу модель економічної безпеки підприємства, в основі якої закладено синергію критеріїв, засобів і заходів її формування за параметрами дієвості, стійкості та релевантності менеджменту. Формалізовано процедури проведення прикладної економіко-аналітичної та функціонально-вартісної діагностики й управління потенціалом економічної безпеки підприємства у контексті його інтенсивних та екстенсивних параметрів. Обґрунтовано процедури формування економічної безпеки підприємства за критеріями інноваційного розвитку, а також процедури управління економічною безпекою підприємств за структурою заходів активізації інноваційного розвитку та з використанням динамічних засобів активізації інноваційного розвитку.

Автореферат

 
«Маркетинг на ринку інноваційних товарів»
 

Каракай Юрій Васильович
Дата захисту: 25.06.2008
Науковий керівник: д.е.н., професор Павленко Анатолій Федорович

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів маркетингової діяльності економічних суб’єктів на ринках інноваційних товарів. Досліджено еволюцію імперативів розвитку товарних ринків. Розкрито системну сутність інновації як товару. Систематизовано та охарактеризовано фактори та макроекономічні моделі розвитку ринку інновацій. Виділено особливості та сформовано принципи маркетингу інновацій. Здійснена маркетингова типізація суб’єктів інноваційного розвитку. Удосконалено методичні засади розроблення маркетингових стратегій для ринків інновацій. Розроблено систему експлікативних моделей маркетингу інноваційних товарів. Обґрунтовано, що необхідною передумовою активізації маркетингу інновацій є внутрішній маркетинг як процес управління персоналом на маркетингових засадах. Конструктивно оцінено стан, проблеми та перспективи розвитку ринку інновацій України. Розроблено комплекс заходів з використання маркетингу в управлінні національним ринком інновацій.

Автореферат

 

Остання редакція: 05.11.19