Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«АНАЛІЗ ТА АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»
 

ШКІРЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Дата захисту: 18.10.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Петрик Олена Анатоліївна

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних положень і вдосконаленню організаційно-методичного забезпечення аналізу та аудиту інвестиційних проектів вітчизняних підприємств. Досліджено генезис категорії «інвестиційний проект» у системі економічної науки. Запропоновано нові авторські ознаки класифікації інвестиційних проектів. Встановлено вплив особливостей інвестиційної діяльності на види, форми та зміст інвестиційного контролю. Подано методику матричного аналізу економічної ефективності альтернативних варіантів інвестиційних проектів. Доведено необхідність впровадження специфічних елементів управлінського обліку і бюджетування інвестиційних проектів у систему інвестиційного менеджменту підприємства та розроблено основні етапи його імплементації. Обґрунтовано визначення поняття “дью ділідженс інвестиційних проектів”, визначено його мету та завдання, систематизовано інформаційну базу проведення. Проаналізовано природу та процес ідентифікації аудиторського ризику, що виникає в ході аудиту інвестиційних проектів, розроблено методику його оцінки. Обґрунтовано мету, основні етапи і процедури аудиту інвестиційних проектів, виокремлено основні завдання незалежного інвестиційного аудиту та місце внутрішнього інвестиційного аудиту в системі економічного контролю.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету,  д.е.н., професора Лучко Михайла Романовича (відгук)

Завідувача кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет», к.е.н., доцента Даньківа Йосипа Якимовича (відгук)

 

Остання редакція: 05.10.18