Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зміна фокуса аграрної політики та розвитку села в Україні: висновки та перспективи для руху вперед: зб. наук. праць.

Меєрс В., Дем'яненко С., Джонсон Т., Зоря С. Зміна фокуса аграрної політики та розвитку села в Україні: висновки та перспективи для руху вперед: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с.

 
ЗМІСТ  
Подяка
7
Розділ 1. Вступ
9
Розділ 2. Реформування підтримки сільського господарства України
15
Резюме
15
1. Вступ
19
2. Адекватні цілі аграрної політики
20
3. Міжнародне порівняння
24
4. Огляд поточних механізмів аграрної підтримки в Україні
29
4.1. Бюджетні субсидії
29
4.2. Податкові привілеї
34
4.3. Імпортна протекція
35
4.4. Квота на виробництво цукру
36
4.5. Заставні та мінімальні ціни
37
4.6. Адміністрування цін на засоби виробництва
38
5. Ефективність підтримки аграрного сектору в Україні
38
6. Головні причини низької ефективності аграрного субсидування в Україні
43
7. Майбутні рамки аграрної політики України
46
7.1. Членство в СОТ
47
7.2. Європейська інтеграція
48
8. Реформа та її наслідки для підтримки аграрного сектора України
49
9. Список літератури
51
Розділ 3. Розвиток ринку сільськогосподарської землі в Україні
53
Резюме
53
1. Принципи та функції ринку сільськогосподарської землі
55
2. Складові ринку сільськогосподарської землі
57
3. Приватизація сільськогосподарської землі в Україні: правові та організаційні аспекти
60
4. Функціонування ринку сільськогосподарської землі в Україні
64
4.1. Ринок оренди сільськогосподарської землі
64
4.2. Власність на сільськогосподарську землю та її продаж
70
4.3. Іпотечне кредитування під заставу сільськогосподарської землі
78
5. Висновки та пропозиції
80
6. Література 81
Розділ 4. Стимулювання розвитку села в Україні
82
Резюме
82
1. Стратегічні цілі розвитку українського села
85
1.1. Скорочення бідності на селі
85
1.2. Модернізація та диверсифікація економічної бази села
87
1.3. Економічна інтеграція сільськогосподарських домогосподарств, що перебувають на прожитковому рівні
87
1.4. Створення робочих нефермерських робочих місць, які могли б поглинути робочу силу, що вивільняється із сільського господарства
87
1.5. Вступ до ЄС
88
2. Політика та практика розвитку села: тенденції та кращі приклади
88
2.1. Від галузевого економічного розвитку до економічного розвитку певної території
89
2.2. Зміцнення партнерства між державним та приватним секторами
89
2.3. Розвиток кластерів
90
2.4. Підприємництво на селі
90
2.5. Розбудова можливостей як альтернатива програмам розвитку, що «спускаються та фінансуються згори»
91
2.6. Стратегічні інвестиції в людський і соціальний капітал та інфраструктуру
92
3. Обмеження політики
93
3.1. Відсутність підприємницької традиції
93
3.2. Відсутність сильних сільських фінансових інституцій
95
3.3. Непевність щодо оподаткування, регулювання та інших політик для несільськогосподарських підприємств
95
3.4. Демографічна ситуація (старіння населення)
96
4. Різні варіанти політики та їх наслідки
96
4.1. Розвиток національної системи дорадчої служби
96
4.2. Створення системи підтримки розвитку села
98
4.3. Поліпшення інфраструктури
98
4.4. Зміцнення можливостей розвитку місцевих громад та економіки
99
5. Прикінцеві зауваження
99
6. Література
100
Розділ 5. Децентралізація державного управління
101
Резюме
101
1. Завдання сільського самоврядування
103
1.1. Досягнення високих економічних показників
103
1.2. Ефективне надання державних послуг
104
1.3. Чесність
104
2. Тенденції та найкращі принципи стратегії та практики сільського самоврядування
105
2.1. Децентралізація, делегування повноважень на нижчі рівні влади та субсидіарність
105
2.2. Регіональне самоврядування
107
2.3. Прозорість і підзвітність
108
2.4. Партнерські зв’язки між державним і приватним секторами
108
3. Перешкоди на шляху реалізації політики самоврядування в Україні
109
3.1. Корупція
109
3.2. Відсутність традицій місцевого самоврядування
109
3.3. Слабкість системи державних фінансів
110
4. Різні варіанти політики та її наслідки
110
4.1. Інтенсивні програми боротьби з корупцією
111
4.2. Реформа податків до місцевих бюджетів
113
4.3. Реорганізація місцевих органів влади
116
4.4. Підвищення потенціалу сільських органів влади
117
5. Прикінцеві зауваження
118
6. Література 119
Розділ 6. Раціоналізація оподаткування сільського господарства в Україні
121
Резюме
121
1. Вступ
123
2. Цілі оподаткування
124
3. Стислий огляд системи оподаткування сільського господарства в Україні
125
3.1. Фіксований сільськогосподарський податок
126
3.2. Податок на додану вартість
127
3.3. Внески до пенсійного та соціального фондів
128
3.4. Оподаткування підсобних господарств
128
3.5. Податкове навантаження на великі сільськогосподарські підприємства в Україні
129
4. Прямі та непрямі ефекти оподаткування сільського господарства
130
4.1. Сільське господарство
130
4.2. Розвиток сільських територій
132
4.3. Інші сектори економіки
132
5. Висновки та рекомендації
134
6. Література
135
Розділ 7. Реформування регуляторної політики в сільському господарстві України
136
Резюме
136
1. Мета та суть регуляторної політики
138
2. Досвід інших країн у царині регуляторної діяльності
141
3. Етапи реформування регуляторної політики в Україні
145
4. Аналіз нинішнього стану регулювання в аграрному секторі економіки
147
5. Поточний стан контролю якості сільськогосподарської про¬дукції в Україні
151
5.1. Ліцензування операцій з карантину рослин та знезаражен¬ня експортованих зернових
152
5.2. Сертифікація нових сортів насіння
153
5.3. Контроль якості молока і молочної продукції
155
6. Регулювання безпеки харчування в контексті норм і стандартів СОТ
158
7. Висновки та рекомендації
165
8. Література
169
Автори 170
 
Остання редакція: 23.02.15