Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва: Монографія

Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва: Монографія. – К.: КНЕУ, 2010. 334 с.

У пропонованій праці репрезентовано математичні моделі функціонування та розвитку малих підприємств, призначені для аналізу ефективності важелів державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Подані моделі дозволяють досліджувати фактори розвитку малих підприємств за умов сучасної ринкової економіки, яка характеризується динамічністю, невизначеністю, автономністю дій суб’єктів господарювання, конкуренцією, мобільністю ресурсів, бурхливим розвитком процесів інформатизації, потужними трансформаційними процесами.

Призначена для науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, стане у пригоді фахівцям з економіки та усім, кому небайдужі проблеми розвитку вітчизняного малого підприємництва.

 
ЗМІСТ  
Вступ
 
Глава 1. Теоретико-методологічні засади управління розвитком малого підприємництва
 
1.1. Інструменти державного регулювання розвитку малого підприємництва та проблема підвищення їхньої ефективності
 
1.2. Аналіз функціонування малого підприємства на засадах системної парадигми
 
1.3. Концептуальні засади дослідження ефективності інструментів державного регулювання розвитку малого підприємництва
 
Глава 2. Математичні моделі аналізу податкового навантаження малих підприємств за різних схем оподаткування
 
2.1. Математична модель оцінювання загальних обсягів податків і зборів, що сплачуються малим підприємством
 
2.2. Аналіз податкового навантаження малих підприємств за різних схем оподаткування
 
Глава 3. Моделювання динаміки розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки
 
3.1. Базова математична модель динаміки малого підприємства
 
3.2. Ефективність різних форм державної фінансової підтримки малого підприємства
 
3.3. Динаміка розвитку малого підприємства за різних станів ринкової кон’юнктури
 
Глава 4. Урахування в моделях динаміки тіньової діяльності малого підприємства
 
4.1. Система гіпотез щодо тіньової діяльності малого підприємства
 
4.2. Податкове навантаження підприємства за умови його часткового ухиляння від сплати податків
 
4.3. Модель динаміки малого підприємства з урахуванням тіньової діяльності
 
4.4. Вплив ухиляння від сплати податків на розвиток малого підприємства
 
Глава 5. Моделювання динаміки малого підприємства на основі теорії очікувань
 
5.1. Моделювання динаміки малого підприємства в разі залежності політики реінвестування від реального рівня цін
 
5.2. Моделювання адаптивних та раціональних очікувань
 
5.3. Математичні моделі розвитку малого підприємства в разі залежності політики реінвестування від очікуваного рівня цін
 
Глава 6. Моделювання динаміки малого підприємства за умов неоднорідного у часі господарського процесу з урахуванням невизначеності
 
6.1. Базова дискретна модель динаміки малого підприємства
 
6.2.  Дискретна модель динаміки малого підприємства з урахуванням очікувань
 
6.3. Вплив очікувань на політику реінвестування та розвиток підприємства
 
Глава 7. Якість продукції та її вплив на розвиток малого підприємства
 
7.1. Імовірнісний та альтернативні підходи щодо моделювання невизначеності
 
7.2. Моделювання впливу якості продукції на розвиток підприємства за різних мір невизначеності
 
7.3. Застосування композиції мір невизначеності в моделюванні впливу якості продукції на розвиток малого підприємства
 
Глава 8. Системні характеристики як базові складові моделей прийняття рішень стосовно розвитку малого підприємства
 
8.1. Концептуальні положення щодо врахування системних характеристик в економіко-математичному моделюванні розвитку підприємства
 
8.2. Моделювання системних характеристик управлінських рішень щодо розвитку малого підприємства в умовах невизначеності
 
8.3. Системні характеристики функціонування малого підприємства у моделюванні його розвитку
 
8.4. Типові малі підприємства України та моделювання їх розвитку на основі економетричних моделей
 
Список використаних джерел  
 
Остання редакція: 26.02.15