Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Креативний менеджмент

Новим напрямком у наукових пошуках професора Лук’яненка Д.Г. є дослідження креативного компоненту менеджменту. Разом із послідовниками (проф. Панченко Є., Білошапка В., доценти Дорошенко О., Тітова О., аспірант Галахова Т.) він поглиблено аналізує не тільки загальні передумови становлення креативного менеджменту (рис.), але й проводить ряд оригінальних емпіричних досліджень, започатковує системні анкетні опитування для оцінювання креативного потенціалу українського менеджменту у великому і середньому бізнесі, ініціює розробку нової магістерської дисципліни «Креативний менеджмент».

Рис. 1 Становлення системи креативного менеджменту

За умов формування глобального попиту на управлінські послуги принципово важливим для конкурентоспроможних менеджерів залишаються високі професійні здібності (розуміння бізнесу, що забезпечується, насамперед, магістерськими та МБА-програмами, підприємницьких хист, навики спілкування, здатність до вирішення нестандартних проблем, зокрема у кризових ситуаціях тощо) та належний професійний досвід (як правило, 5-10 років успішної кар’єри у сфері менеджменту чи маркетингу, насамперед, міжнародному). На думку Д.Г. Лук’яненка у глобальній парадигмі менеджменту, враховуючи значимість компетентнісного підходу в сучасній бізнес-освіті принципово важливим для конкурентоспроможних менеджерів є не тільки вузькопрофільні знання, але й: знання тенденцій і закономірностей економічної глобалізації, тенденцій розвитку та механізмів функціонування транснаціональних корпорацій; вміння аналізувати і прогнозувати шляхи і параметри розвитку глобальної економіки; навички ідентифікувати чинники і механізми функціонування глобального ринку, розробки та реалізації управлінських рішень, що посилюють конкурентоспроможність міжнародних компаній на глобальних ринках; застосування сучасного інструментарію обґрунтування і реалізації стратегій розвитку конкурентоспроможності корпорацій, країн і регіонів в умовах глобалізації; знання основних моделей управління людськими ресурсами багатонаціональних корпорацій; вміння використовувати інструменти залучення, селекції, мотивації, навчання та просування кадрів фахівців та керівників; навички розробки та реалізації кадрових рішень, що посилюють конкурентоспроможність людського капіталу корпорацій; здатність застосування ефективних технік управління командною роботою персоналу з метою нарощування інноваційного потенціалу міжнародних компаній та здійснення змін у відповідності з вимогами глобального середовища.

Одночасно все більшої значущості набувають й особисті якості менеджера: загальні (логічне і стратегічне мислення, надійність, самодостатність, розважливість, солідність) та специфічні (динамічність, рішучість, здатність до невизначених ризиків, винахідливість, гнучкість, позитивність).

 

Загалом, формування адекватних глобальному бізнес-середовищу інноваційно-креативних компетенцій потребує, на погляд професора Лук’яненка Д.Г., якісної трансформації університетських навчальних програм і курсів, яка, в свою чергу стає можливою за умов випереджувальних фундаментальних досліджень у цьому напрямі.

Остання редакція: 15.12.14