Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Міжнародна економіка"

Знаковим явищем у науковому забезпеченні підготовки вітчизняних економістів-міжнародників бакалаврського рівня є підготовлений професорами Д.Г. Лук’яненком, А.М. Поручником, І.М. Столярчук та виданий у 2014 р. підручник «Міжнародна економіка».

  • Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук – К.: КНЕУ, 2014. – 762. [2] c.

Спираючись на багаторічний досвід викладання дисципліни на факультеті міжнародної економіки і менеджменту він вирізняється фундаментальністю (вперше дисципліна викладається як наука), новаторським підходом не тільки до викладу матеріалу, але й до структуризації проблем, їх розкриття та подання. Враховуючи еволюцію методологічних постулатів і динамічні зміни у свідомості, ерудиції та світогляді сучасного студентства у підручнику проблеми міжнародної економіки розглядаються у контексті глобальних трансформаційних процесів зі з’ясуванням умов і факторів, які наповнюють новим змістом класичні категорії та поняття, визначають сучасні світогосподарські тренди, формуючи нову парадигму глобального управління. За кожним тематичним розділом підручника зроблено власні прогностичні оцінки щодо сценаріїв розвитку міжнародної економіки у майбутньому.

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками напряму розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

  • Міжнародна безпека (д.е.н., проф. Столярчук Я.М., к.е.н., доц. Черницька Т.В., к.е.н., доц. Цимбал Л.І.)
  1. Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія. – К.: КНЕУ, 2009.
  2. Поручник А. М., Сейфоллахі М. Україна – Іран: через довіру до партнерства. – К.: КНЕУ, 2011. – 327 с.
  • Міжнародна економіка (д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненко, д.е.н., проф. А. М. Поручник, д.е.н., проф. Я. М. Столярчук)
  1. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук – К.: КНЕУ, 2014. – 762. [2] c.

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки розроблено програми та методики забезпечення наступних дисциплін:

  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю (д.е.н., проф. Антонюк Л.Л., д.е.н., проф. Швиданенко О.А.)
  1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.
  2. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007 – 312 с. 
  3. Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т.– Т.І / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника.–К.: КНЕУ, 2006.–816

Детальніше