Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий потенціал регіонального розвитку

Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія/А.Є. Буряченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 342 c. – ISBN 978-966-483-737-5

У монографії розкрито значення фінансового потенціалу у системі економічних відносин державних і місцевих органів влади та управління. Визначено місце та роль місцевих фінансів у процесі формування та раціонального використання фінансового потенціалу. Особливу увагу приділено дослідженню впливу урбанізаційних процесів на фінансовий потенціал регіону. Здійснено комплексний аналіз регіональної асиметрії економічного розвитку, запропоновано параметри її фінансового аналізу та механізми вирівнювання у згладжуванні диспропорцій розвитку. Розроблено пропозиції щодо активізації діяльності місцевої влади з нарощування й ефективного використання фінансового потенціалу регіону.

Для працівників фінансових органів, фінансових підрозділів підприємств місцевого господарства, фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
ЗМІСТ  
Вступ
5
Розділ 1. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
9
1.1. Сутнісні характеристики фінансового потенціалу та його роль у економічному розвитку регіону
9
1.2. Регіональні фінанси як інструмент формування та реалізації фінансового потенціалу
52
1.3. Фінансова політика місцевих органів влади та її вплив на економічний розвиток
73
Розділ 2. ФІНАНСОВА КОМПОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
88
2.1. Сутнісний зміст регіонального соціально-економічного розвитку
88
2.2. Регіональна асиметрія та параметри її фінансового аналізу
117
2.3. Фінансове вирівнювання у згладжуванні диспропорцій розвитку територій
174
Розділ 3. ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
186
3.1. Діалектика та динаміка міжнародних урбанізаційних процесів
186
3.2. Фінансові, соціальні та демографічні чинники урбанізації
202
3.3. Волантильність економічного розвитку регіону від впливу міграційних процесів
220
Розділ 4. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ З НАРОЩУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
236
4.1. Фінансові можливості розвитку місцевого господарства
236
4.2. Посилення впливу місцевих органів влади на податкоспроможність регіону
261
4.3. Розвиток регіонального фінансового менеджменту
278
Література
302
 
Остання редакція: 26.01.15