Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент

Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент [Текст] : монографія / О. М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 228 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-483-264-6

В монографії на основі методологічних підходів класичної, кейнсіанської та інституціональної наукових шкіл розкрито сутнісні характеристики та причинно-наслідкові взаємозв'язки податкового боргу, показано дуалізм інтересів держави та податкоплатників як суб'єктів боргу. Здійснено кількісну оцінку та факторний аналіз податкової заборгованості в Україні, спрогнозовано її перспективи. Уперше податковий борг досліджено в контексті теорії ризиків у результаті розроблено пропозиції щодо удосконалення менеджменту податкового боргу, спрямовані на його мінімізацію та запобігання виникненню у майбутньому

Для працівників фінансових та податкових органів,наукових співробітників викладачів, аспірантів, студентів.

 
ЗМІСТ  
Передмова
5
РОЗДІЛ 1. Податковий борг як об'єкт менеджменту
11
1.1.  Постановка завдання, вибір методологічних підходів
11
1.2. Сутність та структура податкового боргу: понятійно-категоріальний зріз, основи класифікації
32
1.3. Суб’єкти відносин податкового боргу: вектор фіскальних інтересів
48
РОЗДІЛ 2. Управління ризиками податкового боргу
66
2.1. Систематизація джерел ризиків податкового боргу на основі необхідної, але недостатньої умови
66
2.2. Оцінювання ризиків податків на споживання, доходи та майно
84
2.3. Теоретична, організаційна та технологічна розбалансованість податкового ризик-менеджменту
98
РОЗДІЛ 3. Кількісне оцінювання податкового боргу в системі менеджменту
110
3.1.Стан податкової заборгованості в Україні: макроекономічний, регіональний та галузевий зрізи
110
3.2. Стратегія менеджменту на основі виявлення факторного впливу та характеру взаємодії податкових органів і боржників
138
3.3.  Прогнозування податкового боргу та перспективи його мінімізації
153
РОЗДІЛ 4. Удосконалення управління податковим боргом в Україні
166
4.1. Оптимізація структури податкової системи в контексті мінімізації податкового боргу
166
4.2. Підвищення результативності податкового контролю  в Україні
178
4.3. Конструктивні та деструктивні наслідки технологій управління податковим боргом
199
Список використаних джерел 220

 

Остання редакція: 26.01.15